De Biesbosch

De Biesbosch is een doolhof van kreken en killen. Met een kano kan je hierin tot in de haarvaten doordringen. Vaak varen we geruisloos door de kleinste slootjes, waar je moet bukken voor de lage takken. Door de werking van eb en vloed, de jaargetijden en het weer is de Biesbosch altijd anders en verveelt hij nooit.

Ontstaan
Vóór 1421 was de Biesbosch al ingepolderd en heette toen de Groote of Hollandsche Waard. Door turf en zoutwinning waren de dijken verzwakt. Toen in de winter van 1421 een zware zuidwesterstorm op deze dijken beukte en ze braken, ontstond er een binnenzee. Deze ramp staat bekend als de St. Elisabethsvloed. Door afzetting van sediment, klei en zand is daarna de Biesbosch ontstaan.

Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw werkten er biezensnijders, rietsnijders en griendwerkers in de Biesbosch. Door de aanplant van biezen, en in een latere fase riet, werd het slib beter vastgehouden en versnelde het ontstaan van de huidige Biesbosch. De laatste fase was het inpolderen en de griendcultuur, het telen van wilgenhout. Dit hout werd voor allerlei doeleinden gebruikt, van bezemsteel tot de waterwerken waar Nederland nu nog beroemd om is.

De Tweede Wereldoorlog
Het doolhof van kreken, grienden, rietvelden en bossen zorgde ervoor dat de Biesbosch een belangrijke schuilplaats was voor onderduikers in de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers waren bang het gebied te in te gaan. Zij hadden hier geen zicht op de verzetsstrijders en waren bang in het gebied te verdwalen. In deze tijd was de kano hier een belangrijk vervoermiddel. Tijdens de hongerwinter van 1944-45 staken line-crossers de Biesbosch over van het bevrijde zuiden naar het bezette noorden. Zij brachten militaire informatie, geallieerde piloten, medicijnen, enzovoort, over van bezet naar bevrijd gebied en omgekeerd.

Na 1970 veranderde er veel in de Biesbosch. Door de Deltawerken werd het getijdeverschil in het Brabantse deel van de Biesbosch teruggebracht tot zo’n 20 centimeter.


Toekomst
Door het extreem hoge water en de bijna-overstromingen in 1993 en 1995 is het Plan Ruimte voor de Rivier ontstaan. Dit extreme hoge water en de bijna-overstromingen worden veroorzaakt doordat de rivieren ingeklemd liggen tussen dijken, de bodem achter de dijken is gedaald, en het vaker en harder regent. Hierdoor moeten de rivieren meer water verwerken.

Doordat de Biesbosch van nature al een stormvloedbekken was, wordt deze nu uitgebreid met Plan Noordwaard. Hier ontstaat in 2015-2016 een groot kanogebied waardoor het mogelijk is meerdaagse tochten te gaan maken zonder dezelfde route te volgen.

ontwerpvisie ontpoldering Noordwaard download

De bewoners
IJsvogels, kiekendieven, zeearenden, visarenden, reeën, de vos… allemaal tot de verbeelding sprekende bewoners. Toch willen we nog even stilstaan bij het dier waarnaar de vereniging is genoemd: de bever.

We ontmoeten regelmatig bevers in de schemering tijdens onze vaartochten. In 2013 was de bever 25 jaar in de Biesbosch. Dit dier is geherintroduceerd na bijna 2 eeuwen te zijn weggeweest uit Nederland. Het gaat hem goed en hij zwemt weer volop rond in de Lage Landen.

Voor meer informatie over de Biesbosch, kanoverhuur en kamperen in de Biesbosch, zie onze pagina met links.

Drimmelen_2